ภาพเก่าๆ ปี 2519 ของชุมนุมนิสิต อ.ม.ก. ฝ่ายจัดรายการวิทยุ ม.ก.

เมื่อวานนี้ (9 เมย.46) รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ) ได้นำหนังสือเล่มปฐมฤกษ์ ของชุมนุมนิสิตฝ่ายจัดรายการวิทยุ องค์การบริหารนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ.ม.ก.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2519 มาให้ดู ผมเห็นรูปเพื่อนๆ สมัยที่ผมเป็นนิสิตอยู่หลายคน จึงรู้สึกอยากนำมาให้ดูเพื่อย้อนยุคถึง ...ประวัติอันยาวนานของ สถานีวิทยุ ม.ก. ซึ่งผูกพันอยู่กับนิสิต... ..และงานวันเกษตรแห่งชาติ...