ผู้สื่อข่าวออสเตเลีย เยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวพิเศษชาวออสเตเลีย Sue Ahearn จาก Radio Australia ( http://abc.net.au/ra ) และ Lalana Lauren Santos ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุ มก. บางเขน โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ และ อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ให้การต้อนรับ

หัวข้อที่ปรึกษาหารือกันคือ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ซึ่งกันและกัน โดย สถานีวิทยุ มก. ขอให้ทางสถานีวิทยุออสเตรเลียส่งข้อมูลข่าวสารการเกษตรมาให้เราทราบด้วย ซึ่งต่อไปรายการเกษตรของสถานีเรา อาจจะมีเสนอข่าวการทำการเกษตรของออสเตรเลีย ให้ผู้ฟังรายการทราบด้วย