สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ

ในระหว่างงานวันเกษตรแห่งชาติ 1-9 กุมภาพันธ์ 2545 สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ร่วมงานกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดออกอากาศสดบนเวทีสาธิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้