สถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2546

ในงานวันเกษตรแห่งชาติปีนี้ สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ร่วมกิจกรรมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานี เช่น จัดแสดงโปสเตอร์เกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุ รับสมัครสมาชิกสารสาระ และรับสมัครผู้ที่จะไปร่วมทัวร์เกษตรกับสถานีวิทยุ ม.ก. (21 มีนาคม 2546)

นอกจากนี้กิจกรรมที่สถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมทุกปี คือ จัดถ่ายทอดเสียงการประชุมวิชาการ ซึ่งในปีนี้จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2546

เชิญแวะพบพวกเราได้ที่นิทรรศการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อสู้ภัยเศรษฐกิจ อาคารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2546