สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน เริ่มปรับปรุงระบบสายดินเสาอากาศ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2546 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้ออกตรวจงานการจัดทำระบบสายดิน (ฐานทองแดงรอบๆ เสาอากาศ) ณ สถานีส่งสัญญาณหนองแขม ซึ่งคืบหน้าไปมากพอสมควร ซึ่งจะปรับปรุงเสร็จภายในเดือนนี้

ปกติการกระจายคลื่นวิทยุใน ระบบ AM. (รวมทั้ง AM. Stereo) จะใช้ความสามารถ ด้านการกระจายคลื่นเสียงจากพื้นดิน (Ground Wave) เป็นหลัก ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงแล้ว จะทำให้การกระจายเสียงกว้างไกลขึ้น และการรับฟังก็จะชัดเจนขึ้นด้วย

การปรับปรุงครั้งนี้ นับเป็นสถานีที่ 2 หลังจากที่ได้ปรับปรุงฐานทองแดง ที่ ม.ก.ขอนแก่น มาแล้ว เมื่อเดือน มิถุนายน 2545