สถานีวิทยุ ม.ก. จัดทัวร์เกษตร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546 สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้จัด Tour เกษตร เพื่อพามวลสมาชิกของสถานีและผู้สนใจ จำนวน 88 คน เข้าชมโครงการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในสวนจิตรลดา เกี่ยวกับสาหร่ายสไปรูลิน่า การเพาะเห็ดหลินจือ กระดาษสา ดินหอม การอัดแกลบเป็นฟืนถ่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง การสร้างยุ้งฉางจากดินเหนียว มูลสัตว์ และหญ้าแฝก ฯลฯ

ช่วงบ่ายพาเยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ เพื่อการส่งออก ของบริษัทสยามฟลาวเออร์ 1985 จำกัด อ.บางแพ จ.ราชบุรี สวนแห่งนี้ใช้วัสดุปลูกเลี้ยงจากถ่านกาบมะพร้าว ตลอดจนชมการตัดดอก การร้อยดอก รวมทั้งการบรรจุหีบห่อ เพื่อการส่งออก

จากภาพ จะเห็นชะลอมสานจากกระดาษ ใช้บรรจุองุ่นและมะปรางหวาน ได้ประมาณ 1 กก.