วิทยุ ม.ก. สำรวจคลื่นในเขตภาคกลาง

เมื่อวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2546 รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์) ช่างเทคนิค (นายถาวร ทองอรุณ) และนายมนตรี พันธุ์คุ้ง ออกสำรวจสัญญาณคลื่นวิทยุชองสถนีวิทยุ ม.ก. ในเขตภาคกลาง

ผลการสำรวจ คลื่นวิทยุ ม.ก. บางเขน พอสรุปได้ดังนี้

จังหวัดตราด รับฟังได้อย่างชัดเจนมาก ทั้งคลื่นวิทยุ ม.ก.บางเขน และ ม.ก.สงขลา
จังหวัดจันทบุรี รับฟังได้อย่างชัดเจน ยกเว้นในตัวเมืองจันทบุรี
จังหวัดสระแก้ว ตามแนวชายแดน เช่น อ.ตาพระยา อ.อรัญญประเทศ รับฟังได้อย่างชัดเจนพอสมควร
จังหวัดปราจีนบุรี รับฟังได้อย่างชัดเจนมาก
จังหวัดนครนายก รับฟังได้อย่างชัดเจนมาก
จังหวัดสระบุรี รับฟังได้อย่างชัดเจนมาก
จังหวัดสุพรรณบุรี รับฟังได้อย่างชัดเจนมาก ยกเว้น อ.ด่านช้าง รับฟังได้ระดับชัดเจนพอสมควร
จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังได้อย่างชัดเจนมาก อ.ไทรโยค อ.สังขละบุรี อยู่ในระดับชัดเจนพอสมควร อ.ทองผาภูมิ อยู่ในระดับชัดเจนน้อย ถึงรับไม่ได้ในบางพื้นที่ แต่ในตอนดึกสามารถรับฟังได้ในระดับดี และยังสามารถรับคลื่นจากสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่นได้ด้วย ในระดับน้อย

จังหวัดราชบุรี รับฟังได้อย่างชัดเจนมาก แม้ว่าจะอยู่ในเขต อ.สวนผึ้ง ซึ่งอยู่ไกลที่สุด

จังหวัด ระดับการรับฟัง
ไม่ได้ น้อย พอใช้ ดี ดีมาก
จ.ตราด *          
ทุกอำเภอ         /
จ.ระยอง          
ทุกอำเภอ         /
จ.จันทบุรี          
อ.เมือง   /      
อ.สอยดาว     /    
อ.อื่นๆ       /  
จ.สระแก้ว          
อ.อรัญประเทศ     /    
อ.ตาพระยา   /      
แนวชายแดน   /      
จ.ปราจีนบุรี          
ทุกอำเภอ         /
จ.พระนครศรีอยุธยา          
ทุกอำเภอ         /
จ.สุพรรณบุรี          
อ.ด่านช้าง     /    
อ.บ่อพลอย       /  
อ.อื่นๆ         /
จ.กาญจนบุรี          
อ.สังขละบุรี **   /      
อ.ทองผาภูมิ     /    
อ.ไทรโยค       /  
อ.อื่นๆ         /
จ.ราชบุรี          
อ.สวนผึ้ง         /
อ.อื่นๆ         /

* รับฟังสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ได้ในระดับดี
** รับฟังสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ได้ในระดับน้อย ในตอนดึก