เกษตรกร ON AIR

สถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดรายการ เกษตรกร ON AIR ซึ่งเป็นการจัดรายการสด โดยเริ่มออกอากาศวันที่ 1 มิถุนายน 2546 เวลา 8.00-10.00 ทุกวัน

แนวคิดของรายการ คือ การเปิดโอกาสให้เกษตรกรใช้สถานีวิทยุ ม.ก. เป็นที่แลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการเกษตรในหลักการ "เกษตรกรช่วยเกษตรกร" หรือ "ร่วมด้วยช่วยกัน ภาคเกษตร"

ตลอด 2 ชั่วโมง จะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้จัดรายการกับเกษตรกร หรือเกษตรกรคุยกับเกษตรกรด้วยกันเอง ในเรื่องเกี่ยวกับแวดวงการเกษตรทุกเรื่อง เช่น ปัญหา สาระ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ฯลฯ โดยเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในขณะออกอากาศได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-1533-6

นอกจากนี้ เรายังมีศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร (Call Center) เพื่อคอยรับคำถาม ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของท่าน ตั้งแต่ 8.00-16.00 น. ทุกวัน ที่หมายเลข 02-9428068-72 ต่อ 104-109

ซึ่งคำถามที่ได้รับนั้น เจ้าหน้าที่ประสานงานจะประสานเพื่อหาคำตอบ และตอบในรายการระหว่างเวลา 8.00-10.00 น.ของทุกวัน

ทีม Call Center

 

ทีม On Air

ทีมหลังไมค์

ทีม Call Center