ม.ก. บางเขน จัดกิจกรรมเพื่อเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2546 สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน จะจัดกิจกรรมเพื่อสารธารณะประโยชน์ ณ บ้านเด็กตาบอดซ้ำซ้อน ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

ทางสถานีฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมช่วยเหลือน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม ยาสีฟัน ผงซักฟอก(สำหรับซักเครื่อง) น้ำยาปรับผ้านุ่ม และของใช้อื่นๆ ภายในบ้าน

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอน เช่น กระดาษพิมพ์อักษรเบลล์ ม้วนเทปเปล่าเพื่อประกอบการสอน ดินน้ำมัน ของเล่นมีเสียง หรือมีพื้นผิวสัมผัสต่างๆ

หากท่านจะร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี ม.ก.3 เลขที่ 374-1-21175-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือส่งธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.เกษตรศาสตร์ ในนาม นางสาวสุรีย์พร วงศ์สถิตพร เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2546

........สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2942-8068 ถึง 72

เจ้าหน้าที่ของทางสถานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุญกุศลที่ท่านช่วยในครั้งนี้ จะทำให้เด็กเหล่านี้ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แม้จะเพียงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง