สถานีวิทยุ มก.บางเขน ร่วมช่วยเหลือ บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 8.30 น. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, อ.กิตติ สิมศิริวงษ์) เจ้าหน้าที่สถานี นักจัดรายการ บริษัทห้างร้านที่สนับสนุนรายการ และ ผู้ฟังรายการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน 21/13 ซอยรามอินทรา 34 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม.

บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนนี้ มีเด็กตาบอดและพิการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น พิการทางสมอง โปลิโอ ฯลฯ จำนวน 45 คน ส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่อีกส่วนหนึ่งกำลังฟื้นฟู ให้เข้าร่วมเรียนหนังสือกับเด็กปกติ

การเข้าร่วมกิจกรรมของทางสถานีฯ ครั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมบริจาคเป็นเงินสด 94,877 บาท และยังมีสิ่งของเครื่องใช้อีกเช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สบู่ แป้ง ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผ้าอนามัย บะหมี่สำเร็จรูป น้ำปลา ฯลฯ (มูลค่าประมาณ 4 หมื่นบาท)

ทางสถานีฯ ใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดรับรู้ในบุญกุศลของทุกท่าน ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และอำนวยพรให้ประสบแต่ความสุขในชีวิตการงาน และครอบครัว ตลอดจนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วย เทอญ