สถานีวิทยุ ม.ก. เปิดศูนย์ข้อมูลที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2545 ท่านผู้อำนวยการ และหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญครบรอบการเปิดออกอากาศของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เมื่อ 22 มกราคม 2508

สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ก่อสร้างเมื่อเดือน กรกฎาคม 2507 และทดลองออกอากาศครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2507 โดยมีเสาอากาศสูง 100 เมตร และใช้คามถี่ 662 กิโลเฮิตซ์ในงานดังกล่าว นอกจากจะทำบุญสถานีแล้ว ยังมี

  1. การเปิดศูนย์ข้อมูลของสถานีอย่างเป็นทางการ โดยได้มีการนำสื่อเอกสารอิเลคทรอนิคส์ Electronic books และ วิดีทัศน์ทางการเกษตรหลายเรื่องในรูปแบบของแผ่น CD ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมาก
  2. แจกวิทยุให้แก่ผู้มาร่วมงาน จำนวน 200 เครื่อง

หากผู้ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ สนใจข้อมูลทางการเกษตร สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สถานี