ประชุมเครือข่ายเกษตรกร ON AIR

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 เวลา 10.00 น. รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ) ได้นำคณะผู้จัดรายการเกษตรกรออนแอร์ (นายถวิล สุวรรณมณี, นส.สุรีพร ) และ อ.กิตติ สิมศิริวงษ์ ผู้ดูแลทีม Call Center เข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในหลากหลายสาขา และนักวิชาการผู้จัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในเขตภาคเหนือ ประมาณ 20 ท่าน หลังจากได้ประชุมกับ สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา และ สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ไปแล้ว ก่อนหน้านี้

การประชุมครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดสร้างเครือข่ายของสถานี เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายการ "เกษตรกรกรออนแอร์" ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากพวกเรา (ผู้นำเกษตรกร นักวชาการ และสถานีฯ ) มุ่งหวังที่จะพัฒนา รายงานข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รองผู้อำนวยการฯ และทีมผู้จัดรายการ จากสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้ร่วมจัดรายการกับนักจัดรายการของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆ รายการของสถานี