สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการสรภัญญ์ ภาคอีสาน

วันที่ 29 มีนาคม 2551 นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินมอบรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ประกวดขับร้องสรภัญญ์ ใน “โครงการอนุรักษ์มรดกไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน การประกวดร้องทำนองสรภัญญ์” ซึ่งสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่นจัดขึ้นและดำเนินการประกวดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2551 จำนวนคณะเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 24 คณะ ดังปรากฏรายนามคณะที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะโรงเรียนพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น ได้รับถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ องคมนตรีนายอำพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะโรงเรียนโคกนางงาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้รับถ้วยเกียรติยศนายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะลูกเจ้าฟ้าจุฬาเลย อ.เชียงคาน จ.เลย ได้รับถ้วยเกียรติยศรศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

4. รางวัลชมเชย ได้แก่

4.1 คณะโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม และ
4.2 คณะน้องใหม่ขวัญใจหนองเซียงซุยโนนสะอาด อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ได้รับโล่เกียรติยศผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโล่เกียรติยศ รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ ที่ปรึกษาสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น พร้อมเงินรางวัลทีมละ 2,500 บาท

5. รางวัลพิเศษ (ขวัญใจประชาชน) ได้แก่ คณะลูกเจ้าฟ้าจุฬาเลย อ.เชียงคาน จ.เลย ได้รับโล่ห์เกียรติยศหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท