สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น มอบรถเข็นและไม้เท้าค้ำยัน ในโครงการก้าวย่างที่มั่นคง


สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น นำโดยหัวหน้าสถานีฯ นายชัยวุฒิ มาฆพงษ์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมเดินทางไปมอบรถเข็นและไม้เท้าค้ำยัน ในโครงการก้าวย่างที่มั่นคง ให้กับผู้สูงอายุ ที่บ้านหลังโนนชาติ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้สูงอายุมารับมอบไม้เท้าจำนวน 12 คน และหนึ่งใน 12 คน มีนางเกรียว สรหงส์ เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ รักษาพยาบาลฟรี และทรงมอบเงินดำรงชีพให้ทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งพระราชทานเงินปลูกสร้างบ้านให้อีกหนึ่งหลัง

สถานีวิทยุ ม.ก. ทำการมอบรถเข็นและไม้เท้าค้ำยั่นให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมี นายสมบูรณ์ วุฒิพงค์ประเสริฐ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ี้