สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดอบรม "สมุนไพรพื้นบ้าน"


ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ร่วมกับชมรมส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้าน จัดอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมบริการสาธารณะประโยชน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 “เรื่อง พืชสมุนไพร พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน” ณ สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ในการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน