ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วย อ.กิตติ สิมศิริวงษ์ และ ผศ.ไพโรจน์ สังข์เดช รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ได้เดินทางไปสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ และปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานของทางสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ตลอดจนแนวนโยบายในการพัฒนาสถานีในอนาคต โดยมี นายชัยวุฒิ มาฆะพงษ์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ให้การต้อนรับ