กรมประชาสัมพันธ์ ช่วยปรับแต่งเครื่องส่งออกอากาศ ม.ก.ขอนแก่น


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 10.30 น.-13.00 น. นายช่างเทคนิคจากกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ท่านได้มาตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น โดยคณะช่างเทคนิค ได้ตรวจสอบและปรับแต่ง ระบบเครื่องส่งออกอากาศของสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

ในการตรวจเช็คระบบครั้งนี้ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น นายชัยวุฒิ มาฆพงษ์ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างดี และก่อนออกเดินทางกลับ นายช่างจากกรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น