ทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2545 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.และคณะ นำโดย รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ได้จัดผ้าป่าและถ่ายชีวิตกระบือ โดยบอกบุญไปยังข้าราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีวิทยุ เครือข่าย ม.ก. ทั้ง 4 สถานี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าบ้านขามเปี้ยววนาราม ต.บ้านเฮ็ด กิ่งอำเภอบ้านเฮ็ด จ.ขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 40 กม.

การทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สามารถถ่ายชีวิตกระบือเพศเมียวัยรุ่นอายุประมาณ 2 ปี จากโรงฆ่าสัตว์ ได้ 8 ตัว คิดเป็นมูลค่า 102,000 บาท และยังมีเงินสำหรับสร้างเมรุ อีก 73,449 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการทำบุญทั้งสิ้น 175,449 บาทถ้วน

สำหรับกระบือทั้ง 8 ตัว ได้ตั้งชื่อให้ ดังนี้ ม.ก.รวมใจ, บุญส่งเสริม, เกษตรก้าวหน้า, โชคดี, ดวงดี, มีโชค, เพิ่มบุญ และพ่อแม่ให้บุญ