ฮวมใจ ฮ่วมแรง ซุกยู้
สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ทำบุญสถานีและอบรมเกษตรกร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2545 รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทางสถานี โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

หลังจากพิธีสงฆ์ ก็มีการจัดอบรมการขยายพันธุ์พืช ให้แก่สมาชิกของทางสถานี ซึ่งมีเกษตรกรเข้ามาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานี และฟังการบรรยาย โดยลุงช้าง คนดีศรีเมืองนนท์ จำนวน 53 ราย ณ อาคารฝึกอบรมธัชชัย แสงสิงแก้ว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ และการนำผลผลิตของเกษตรกรมาจำหน่าย ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองอย่างยิ่ง