ฟ้าผ่าที่เสาอากาศ สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น

เมื่อเวลาประมาณ 24:00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2545 เกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่ สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น และฟ้าได้ผ่าลงที่บริเวณเสาอากาศ ทำให้อุปกรณ์ควบคุมเสียง (console) เสียหาย และเจ้าหน้าที่ของบริษัท Loxley ได้เข้ามาทำการแก้ไข และออกอากาศได้ตามปกติใน วันที่ 19 มีนาคม 2545

มีเพียงอุปกรณ์ ไฟยอดเสา(Austin ring) เท่านั้นที่ยังไม่สมบุรณ์ เนื่องจากไหม้ ซึ่งช่างได้ถอดไปแก้ไขแล้ว