สถานีวิทยุ ม.ก. ออกสำรวจคลื่นบริเวณอีสาน

ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2546 คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานี (นายถาวร ทองอรุณ) ได้ออกสำรวจคลื่นวิทยุของสถานีในภาคอีสาน หลังจากได้มีการปรับปรุงเสาอากาศและสายกราวน์ ในจังหวัดนครราชสีมา, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, กาฬสินธ์, อุบลราชธานี, สุรินทร์, ศรีษะเกษ, บุรีรัมย์ โดยมีรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ และ อ.กิตติ สิมศิริวงษ์ ) ได้ร่วมสำรวจในบางพื้นที่ด้วย

ผลการสำรวจ เป็นที่น่าพอใจการรับสัญญานดีขึ้น ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา(บางส่วน) แต่บางพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย รับสัญญาณยังไม่ดีนัก ซึ่งจะต้องปรับปรุงในโอกาสต่อไป