ทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2546 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.และคณะ นำโดย รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ได้จัดผ้าป่าและไถ่ชีวิตกระบือ โดยบอกบุญไปยังข้าราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีวิทยุ เครือข่าย ม.ก. ทั้ง 4 สถานี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าบ้านขามเปี้ยวนาราม ต.บ้านเฮ็ด กิ่งอำเภอบ้านเฮ็ด จ.ขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 40 กม.

 

การทำบุญทอดผ้าป่าในปีนี้ สามารถไไถ่ชีวิตกระบือเพศเมียวัยรุ่นอายุประมาณ 2 ปี จากโรงฆ่าสัตว์ ได้ 19 ตัว คิดเป็นมูลค่า 285,000 บาท มอบเป็นกองทุนพัฒนาวัดอีก 143,796.25 บาท และมอบเป็นผ้าป่าอีก 1,240 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการทำบุญทั้งสิ้น 430,036.25 บาท

สำหรับกระบือในปีนี้ ชื่อที่ตั้งไว้ได้แก่ 1.นำชัย 2.พาโชค 4.ส่งเคราะห์ 5.ไร้ทุกข์ 6.นำสุข 8.พารวย 9.รุ่งเรือง 10.รวยทรัพย์ 12.พบสุข 15. บุญส่งเสริม 16.หน่อย 17.วันวิสา 18.สงขลา