ม.ก. ขอนแก่น จัดประกวดขับร้องสรภัญญ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2548 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้การประกาศผลการตัดสินรางวัลให้แก่ผู้เข้ารอบ 6 คณะสุดท้าย จากคณะผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 คณะ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากเด็กๆ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจให้กับการฝึกซ้อม ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อชิงชัยในการประกวดขับร้อง "สรภัญญ์" ซึ่งสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยรางวัลต่างๆ ซึ่งได้รับ มีดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ คณะสาวน้อยเพชรศรีนวล
  วัดศรีนวลหัวงัว บ้านหัวงัว หมู่ 7 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ คณะบ้านกุดหมากเก็บ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ คณะธรรมโฆษเสียงทอง โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา
  ต.หนองบัว อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์

 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ คณะสุวรรณารามเสียงทอง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และ
  คณะสว่างเสียงธรรม วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

 • รางวัลขวัญใจผู้ฟัง ได้รับโล่ห์จาก รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ คณะเสียงผู้ไทย ต.พล อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์