-
ม.ก.บางเขน นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกพูดออกเสียง
-
ม.ก.บางเขน ติดตามประเมินผลรายการวิทยุ "ธกส. เพื่อนเกษตรกร"
-
ม.ก.บางเขน มูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น ๒๘ มอบเงินสมทบโครงการก้าวย่างที่มั่นคง
-
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "โครงการตลาดนัดสีเขียว"
-
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รร.ป่าจี้วังแดง จ.เชียงใหม่
-
ม.ก.บางเขน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดพิธี "รดน้ำดำหัว"
-
ม.ก.สงขลา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
-
ม.ก.บางเขน จัดกิจกรรมมอบไม้เท้า ภายใต้โครงการ "ก้าวย่างที่มั่นคง"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร "โครงการโรงเรียนเกษตรและเทคโนโลยีทางอากาศ "หลักสูตรลำไย รุ่น ๑"
-
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "โครงการบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ ๒"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดโครงการ โรงเรียนเกษตรและเทคโนโลยีทางอากาศ "หลักสูตรลำไย รุ่น ๑"
-
ม.ก.บางเขน จัดโครงการ "ช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด"
-
ม.ก.บางเขน จัดอบรม " อบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุ พนักงาน ธกส."
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ครบรอบ ๔๗ ปี "สู่ครอบครัว ม.ก. เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน"
-
ม.ก.บางเขน จัดกิจกรรม "ปาฐกถาและอภิปรายทางวิชาการ"
-
ม.ก.บางเขน จัดกิจกรรมทำบุญและประชุมระดมความคิด "ทิศทางสถานีวิทยุ ม.ก. สู่ทศวรรษที่ ๖"
-
ม.ก.บางเขน จัดกิจกรรม "ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี สถานีวิทยุ ม.ก."
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรม "การบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางวิทยุกระจายเสียง"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม "มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย ถวายพระพรชัย ๘๔ พรรษา"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ทำบุญครบรอบ 45 ปี
-
ม.ก.บางเขน จัดกิจกรรม "ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด" ครั้งที่ 1
-
สถานี วิทยุ ม.ก.สงขลา ทำบุญครบรอบ 39 ปี
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ม.ก.พบประชาชน สัญจร"
-
สถานีวิทยุ ม.ก. รับโล่รางวัล "Bio Economy Award 2010"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
-
ม.ก.บางเขน มอบรถเข็น โครงการ "ก้าวย่างที่มั่นคง"
-
ม.ก.บางเขน ลงพื้นที่จัดรายการวิทยุรายการ "เปิดบ้านเกษตร" โครงการคลังสมองเกษตร
-
สถานีวิทยุ ม.ก. รับโล่รางวัล "Bio Economy Award 2010"
-
ม.ก.บางเขน ลงพื้นที่ร่วมกับ ชมรม มก.อาวุโส จัดรายการวิทยุ "คลังสมองเกษตร"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ถ่ายทอดสดการสัมมนา "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ"
-
ม.ก.บางเขน จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย ในรายการวิทยุ "หรรษาภาษาไทย"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดกิจกรรม "ทำบุญครบรอบ 44 ปี"
-
ม.ก.บางเขน จัดรายการสด สถานการณ์เพลี้ยและการป้องกันกำจัด
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดงาน "วันครอบครัว ม.ก." ปี 53
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม "ด้วยรักและห่วงใยฯ "
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดห้วยน้ำเย็น
-
กรมประชาสัมพันธ์ ช่วยปรับแต่งเครื่องส่งออกอากาศ ม.ก.ขอนแก่น
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม "การทำปุ๋ยชีวภาพ จากสารเร่ง พด."
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล "การประกอบความดีให้แก่สังคม"
-
ม.ก.บางเขน มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอร์ฮอร์ล้างมือ สีไม้ และไม้เท้า
-
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา
-
สถานีวิทยุ ม.ก.จัดแถลงข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รายการ "ม.ก.พบประชาชน"
-
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบประกาศนียบัตร
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรม "การขยายพันธุ์ไผ่"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดงาน "วันครอบครัว ม.ก."
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรม "การทำเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดอบรม "พืชสมุนไพร"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรม "การผลิตปุ๋ยชีวภาพ"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รายการ "ม.ก.พบประชาชน"
-
บุคลากรสถานีวิทยุ ม.ก. รับโล่รางวัล
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
-
สถานี วิทยุ ม.ก.สงขลา ถ่ายทอดเสียงประชุมสมัชชาสตรี
-
สถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมจัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ถ่ายทอดเสียงประชุมสมัชชาสตรี
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ทำบุญสถานีครบรอบ 44 ปี
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดประกวดบทความเฉลิมพระเกียรต
-
สถานีวิทยุ ม.ก. รับโล่จากมูลนิธิพระดาบส
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมงานแม่โจ้ 75 ปี
-
สถานีวิทยุ ม.ก. เปิดตัวรายการเพื่อครอบครัว
-
สถานีวิทยุ ม.ก. มอบไม้เท้า
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้งาดำ และเต้าหู้แข็ง
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น มอบรถเข็นและไม้เท้าค้ำยัน ในโครงการก้าวย่างที่มั่นคง
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดอบรมผู้นำการประชาสัมพันธ์
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การทำน้ำจิ้มสุกี้
-
สถานีวิทยุ ม.ก. ทำข่าวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วังน้ำเขียว
-
สถานีวิทยุ ม.ก. มอบไม้เท้ามูลนิธิพระดาบส
-
สถานีวิทยุ ม.ก. มอบไม้เท้าโครงการก้าวย่างที่มั่นคง จ.น่าน
-
สถานีวิทยุ ม.ก. - เครือข่ายรายการวิทยุเด็ก พาเด็กทัศนศึกษา
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมติดตามผลการจัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก
-
สถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมมือกับกรมประมง
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดกิจกรรมครบรอบ 42 ปี
-
สถานีวิทยุ ม.ก. จัดประชุมหัวหน้าสถานี 4 ภูมิภาค
-
สถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน จัดประชุมผู้ผลิตรายการและผู้ว่าจ้างโฆษณา
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการสรภัญญ์
-
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ร่วมจัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก
-
สถานีวิทยุ ม.ก. ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง ศึกษาดูงาน
-
สถานีวิทยุ ม.ก. มอบไม้เท้าค้ำยันให้กับมูลนิธิพระดาบส
-
โรงเรียนบ้านม่วงคำ รับมอบสนามเด็กเล่น
-
รองผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมสถานี วิทยุ ม.ก.สงขลา
-
สถานีวิทยุ ม.ก. รับและส่งมอบเตียงให้โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
-
สถานีวิทยุ ม.ก. แถลงข่าวเข้าร่วมในเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
-
สถานี วิทยุ ม.ก.ขอนแก่น มอบไม้เท้า
-
สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ
-
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมครบรอบ 43 ปี
-
สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
-
สถานีวิทยุ ม.ก. รับโล่และเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ
-
สถานีวิทยุ ม.ก. มอบทุนให้นิสิต
-
พบผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ สปป.ลาว
-
นิสิตปริญญาโทจาก สปป. ลาว บันทึกรายการภาษาลาว
-
สถานีวิทยุ ม.ก. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบไม้เท้าค้ำยัน ครั้งที่ 4
-
สถานีวิทยุ ม.ก. เข้าร่วมโครงการ "พระดาบสสัญจร (พิเศษ)" จ.นครสวรรค์
-
เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส
-
โครงการตำบลแห่งการเรียนรู้
-
พิธิมอบไม้ค้ำยัน ครั้งที่ 3
-
สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
-
สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ทำบุญและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนคนตาบอด
-
ม.ก.ขอนแก่น มอบโล่รางวัล
-
สรุปข่าว ม.ก.สงขลา
-
นโยบาย ปี 2550
-
ม.ก.บางเขน รับมอบหนังสือ " 1 นาที คำถามนี้...มีคำตอบ"
-
พิธีลงนาม เครือข่ายวิทยุเพื่อโลกสีเขียว
-
สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ร่วมประชุมกับ ธกส. สงขลา
-
สถานีวิทยุ ม.ก. มอบไม้ค้ำยันแก่ผู้สูงอายุใน "โครงการก้าวย่างที่มั่นคง"
-
สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา จัดนิทรรศการในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2549
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ต้อนรับนักวิชาการเกษตรจากภูฏาน
-
เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขาวิทยุกระจายเสียง
-
สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา จัดนิทรรศการในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2549
-
คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ เยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน
-
ม.ก.สงขลา ร่วมจัดนิทรรศการ "ของดีเมืองสองเล" ปี49
-
ม.ก.สงขลา เยี่ยมผู้ฟังรายการ ในจังหวัดพัทลุง
-
สถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน จัดนิทรรศการที่ทำเนียบรัฐบาล
-
สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดตั้งจุดบริการน้ำ ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ทำบุญประจำปี ไถ่ชีวิตโคกระบือ
-
สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา จัดกิจกรรมทำบุญและช่วยเหลือสังคม ในโอกาสครบรอบ 34 ปี
-
สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ศึกษาดูงานภาคเหนือและอีสาน
-
สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2549
-
สถานีวิทยุ ม.ก.ทำบุญทอดผ้าป่าคอมพิวเตอร์
-
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าคอมพิวเตอร์
-
สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน จัดประชุมผู้ว่าจ้างและผู้ผลิตรายการ
-
สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำปี 2548
-
สถานีวิทยุ ม.ก. จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ในวาระครบรอบ 44 ปี
-
สถานีวิทยุ ม.ก. จัดประชุมหัวหน้าสถานีและผู้ช่วยหัวหน้าสถานี ประจำปี 2548
-
เจ้าหน้าที่ ม.ก. สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้อ่านข่าว ระบบ เอ.เอ็ม.
-
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอศึกษาดูงาน
-
ม.ก.ขอนแก่น จัดประกวดขับร้อง "สรภัญญ์"
-
ม.ก.ขอนแก่น จัดอบรม "การผลิตรายการวิทยุ" ให้ชุมชนศรีฐาน
-
ม.ก.บางเขน จัดสัมมนาคณะผู้จัดทำรายการ
-
คณะกรรมการบริหารฯ ประชุมสัญจร ที่ ม.ก.เชียงใหม่
-
สถานีวิทยุ ม.ก. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านธัญญพร
-
ประชุมประจำปี หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. และผู้ช่วยฯ
-
ม.ก.สงขลา ถ่ายทอดเสียง "เกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย นำครัวไทยสู่ครัวโลก
-
ม.ก.สงขลา ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรภาคใต้ 2547
-
เปิดตัวศูนย์ข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.
-
ม.ก.บางเขน ร่วมจัดนิทรรศการ การศึกษาภิรมย์ (e-Edutainment)
-
ม.ก.บางเขน ร่วมพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2547
-
ม.ก.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมสมุนไพรไทย
-
ม.ก.เชียงใหม่ สำรวจคลื่นบริเวณภาคเหนือตอนบน
-
ม.ก.บางเขน เปิดภาพลักษณ์ใหม่ ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สถานีวิทยุ ม.ก.
-
ม.ก.บางเขน จัดสัมมนา ทิศทางการพัฒนาสถานีวิทยุ ม.ก. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4
-
ม.ก.บางเขน ถ่ายทอดสด การเสวนาในงาน "มก.-ธกส. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตำบลไทยไปตลาดโลก
-
สถานีวิทยุ ม.ก. จัดสัมมนาประจำปี 2546
-
สถานีวิทยุ มก.บางเขน ร่วมช่วยเหลือ บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
-
ท่านอธิการบดี เยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา
-
ม.ก.บางเขน เชิญชวนร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
-
เจ้าหน้าที่ ม.ก.บางเขน ฝึกอบรม ณ สำนักข่าว BBC
-
ประชุมเครือข่าย "เกษตรกร On Air" สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
-
แนะนำรายการใหม่ " เกษตรกร On Air "
-
ม.ก.บางเขน ออกสำรวจคลื่นในเขตภาคกลาง
-
ประชุมสัญจรที่ขอนแก่น
-
ทำบุญสถานีขอนแก่น
-
สถานีวิทยุฯ ร่วมไถ่ชีวิตกระบือ
-
ภาพเก่าๆ ปี 2519 ของชุมนุมนิสิต ฝ่ายจัดรายการวิทย
-
ม.ก.บางเขน จัด Tour เกษตร
-
ม.ก. บางเขน เริ่มปรับปรุงระบบสายดินเสาอากาศ
-
สถานีฯ ได้รับการตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพ
-
บางเขนจัดประชุมผู้จัดรายการ
-
ร่วมกิจกรรมงานเกษตรแห่งชาติ ปี '46
-
ออกสำรวจคลื่นภาคอีสาน
-
ทำบุญและเลี้ยงเด็กที่สงขลา
-
ถ่ายทอดเสียง ปุ๋ย..ปุ๋ย ที่บางเขน
-
อบรมทำไวน์ที่ขอนแก่น
-
ทำบุญสถานีขอนแก่น
-
สถานีวิทยุฯ ร่วมถ่ายชีวิตกระบือ
-
ประชุมสัญจรที่ขอนแก่น
-
ผู้สื่อข่าวออสเตรเลียดูงาน
-
ม.ก.บางเขนเยี่ยมชม สวท.8 เพชรบุรี
-
ฟ้าผ่าเสา ม.ก.ขอนแก่น
-
ม.ก.สงขลา ปรับปรุงสถานที่
-
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 45
-
ม.ก.บางเขน ร่วมถ่ายทอดสด โครงการเพิ่มผลผลิตชุมชน
-
ม.ก. บางเขน ร่วมงานเกษตรแฟร์ ปี 45
-
เปิดศูนย์ข้อมูลที่ ม.ก. เชียงใหม่
-
เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ร่วมสัมมนา การประกันคุณภาพ
-
ฝึกอบรมเกษตรสัญจรที่ขอนแก่น