สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ทำบุญและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนคนตาบอด

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550 นายประภาส แก้วพิบูลย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ซึ่งได้แก่ นายลิขิต สุวลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ
นายอนันต์ มณีแสง, นายสมชัย วัชระ, นางสาวอารีน่า แวมามะ และนางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์ ได้ทำกิจกรรมการกุศลประจำปีของสถานี คือ การทำบุญและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสอนคนตาบอด มีนักเรียนจำนวน 35 คน

นอกจากนี้ ทางสถานีวิทยุ ม.กงสงขลา ยังได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนในกิจการของโรงเรียนฯ