เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2550 นายประภาส แก้วพิบูลย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย นายลิขิต สุวลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี , นางสาวอารีน่า แวมามะ และนางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณคลอง ร.4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคใต้, ชมรมนักศึกษานิด้า จังหวัดสงขลา, คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนศรีนคร และเทศบาลเมืองคลองแห จัดพิธีปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน และยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย ที่จะได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น มีสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และยังปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกด้วย