สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ถ่ายทอดเสียงประชุมสมัชชาสตรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 นายประภาส แก้วพิบูลย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา พร้อมทีมงาน ร่วมถ่ายทอดเสียงการประชุมสมัชชาสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “สองทศวรรษการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย” ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์