สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ทำบุญประจำปี 2554


เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554
ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. และ อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้ร่วมพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นในช่วงเช้า โดยมีการทำบุญไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เลี้ยงพระเพล 5 รูป และเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน