สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ทำบุญครบรอบปีที่ 31

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมรองผู้อำนวยการ (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ และอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์) ได้ร่วมถวายภัตตาหาร ณ สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา โดยมีหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา (รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า) ช่วยประสานงาน

 

ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ได้นำเงินบริจาค จำนวน 15,000 บาท และสิ่งของ เช่น นมผง 100 โหล พร้อมขนมอีก 7 กล่อง จากโครงการ ปันน้ำใจสู่น้อง ให้แก่ บ้านเด็ก สงขลา ซึ่งสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ โดยมีเด็กกำพร้าและเด็กติดเชื้อซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลกว่า 200 คน

 

โครงการปันน้ำใจสู่น้องนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงสาธารณะสุข หน่วยงานและห้างร้านต่างๆ ซึ่งทางสถานีวิทยุ ม.ก. ใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้