สถานีวิทยุ มก. สงขลา ร่วมจัดนิทรรศการ "งานเกษตรภาคใต้" ปี 2547

ระหว่างวันที่ 13-22 สิงหาคม 2547 สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรภาคใต้ ซึ่งจัด ณ บริเวณสนามหน้าอาคารคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ซึ่งได้ทำกิจกรรมจัดนิทรรศการนอกสถานที่ โดยมีผู้ที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญ คือ คุณลิขิต สุวลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี คุณวัชรีย์ รัตนกาญจน์ คุณวิจิตร ยอดจัตตุการ และคุณสมชัย วัชระ ช่วยกันผลัดเปลี่ยนมาประจำเต็นท์นิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานี ม.ก. สงขลา และเปิดรับสมาชิกใหม่ของภาคใต้