เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ มก. สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้อ่านข่าว ระบบ เอ.เอ็ม.

สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประกวดผู้อ่านข่าว ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา ในโครงการ "ประกวดผู้อ่านข่าว ผู้ดำเนินรายการที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ประจำปี 2548" ระดับภาคใต้ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพการใช้ภาษาไทยทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เมื่อเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2548

ผลปรากฎว่า นางสาวอารีน่า แวมามะ เจ้าหน้าที่ของทางสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท "ผู้อ่านข่าว ระบบ เอ.เอ็ม." โดยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ได้มอบเกียรติบัตรให้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548

ซึ่งนับว่า เป็นความภาคภูมิใจของสถานีวิทยุ ม.ก. เป็นอย่างยิ่ง...

นอกจากนี้ นางสาววัชรี รัตนกาญจน์ เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา อีกท่านหนึ่ง ก็ได้ บัตรรับรองเป็นผู้ประกาศ จากกรมประชาสัมพันธ์ ประเภท "ภาษาไทยภาคใต้" เรียบร้อยแล้ว..

สำหรับทาง สถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน นางสาวสุรีย์พร วงศ์สถิตพร ซึ่งได้เข้าประกวด "ผู้ดำเนินรายการวิทยุ" ใน ระดับภาคกลาง ได้รางวัลที่ 2