สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา จัดนิทรรศการในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เทิดพระเกียรติคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2549

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2549 สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการ ในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เทิดพระเกียรติคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2549 ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมภายในงาน มีการให้บริการด้านการเกษตร จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น คลินิกดิน บริการตรวจวิเคราะห์ดิน, คลินิกพืช บริการวินิจฉัยศัตรูพืช เป็นต้น มีการจัดนิทรรศการการเกษตรให้ความรู้, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตร

สำหรับการจัดนิทรรศการที่ทางสถานีวิทยุ ม.ก.จัดในครั้งนี้ ทางสถานีได้นำเสนอประวัติความเป็นมา กิจกรรมของสถานี ผังรายการ ความก้าวหน้า และผลการดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ คอยให้ข้อมูลและตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก