สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2549 สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 8/2549 ประจำเดือน สิงหาคม

ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ได้จัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในลักษณะให้บริการเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไม่สามารถรับบริการด้านการเกษตรจากตัวจังหวัดได้อย่างสะดวก

กิจกรรมภายในงาน มีการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เช่น คลินิกดิน บริการตรวจวิเคราะห์ดิน, คลินิกพืช บริการวินิจฉัยศัตรูพืช, คลินิกปศุสัตว์ บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ เป็นต้น) มีการจัดนิทรรศการการเกษตรให้ความรู้, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตร

สำหรับการจัดนิทรรศการที่ทางสถานีวิทยุ ม.ก.จัดในครั้งนี้ ทางสถานีได้นำเสนอประวัติความเป็นมา กิจกรรมของสถานี ผังรายการ ความก้าวหน้า และผลการดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ คอยให้ข้อมูลและตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ได้ร่วมทำข่าวรายงานความก้าวหน้าและผลจากการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย