สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ประชุมร่วมกับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สงขลา


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ซึ่งนำทีมโดยนายประภาส แก้วพิบูลย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา, นายลิขิต สุวลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี นางสาวอารีน่า แวมามะ และนางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์ ได้เข้าประชุมร่วมกับนายสิริชัย หวังสุขเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 9 และผู้จัดการสาขาของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดสงขลา โดยมีจุดประสงค์ของการเข้าพบครั้งนี้เพื่อ แสดงศักยภาพและความพร้อมของทางสถานีวิทยุ ม.ก สงขลา ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

จากการหารือในครั้งนี้ ทาง ธกส. จะเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง และทางสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา จะนำข่าวสารที่ได้รับไปถ่ายทอด ในรูปแบบของข่าวท้องถิ่น ข่าวต้นชั่วโมง ข่าวบริการ และการสัมภาษณ์สด