ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก.
รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
เวลาออกอากาศ
จันทร์-ศุกร์
มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
  05:00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
มก. พบประชาชน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
06:00 ข่าว 06:05 น.
ห้องสมุดเกษตร
มก. พบประชาชน
รายการพิเศษ
โดย มก.ขอนแก่น
VOA (เสียงจากอเมริกา)
มหาวิทยาลัย
  06:30 น.
ไทยเซ็นทรัลเคมี รักเกษตรกร
โดย ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
(จ., อ., ศ.)
ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ (พ.,พฤ)
รายการพิเศษ
โดย มก.ขอนแก่น
รายการพิเศษ
โดย มก.ขอนแก่น
  07:00 น.
เรื่องเล่ายามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:30 น.
ทิดบ้วนชวนคุย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00 .
เคารพธงชาติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:05 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:10 น.
เพียงพอเพื่อพอเพียง
กับ ม.ก.ยามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
09:00 ข่าว 09:05 น.
คุยกัน 9 โมง
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  09:55 น.
คนไทยคำไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
10:00 ข่าว 10:05 น.
ธกส.เพื่อนเกษตรกร
โดย ธกส.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  10:30 น.

นิยมไทย

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  10:45 น. เกร็ดน่ารู้ (สวก.)
สารคดีพระราชดำรัส พระราชดำริ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
11:00 ข่าว 11:05 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  11:10 น.

เปิดบ้านเกษตรกร

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
12:00 ข่าว 12:05 น.
นิยมไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:25 น.
สปอตประชาสัมพันธ์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:30 น.
ช่วยคิดช่วยทำ
โดย ถวิล สุวรรณมณี
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
13:00 ข่าว 13:05 น.

ห้องสนทนา มก.

ห้องสนทนา มก.
(จ.,พ.,ศ.)
มก.พบประชาชน
โดย มก.เชียงใหม่
(อ.,พฤ.)

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
14:00 ข่าว 14:05 น.
ภูมิไทยปัญญาถิ่น
โดย อริยสา ชวาลพาณิช
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  14:55 น.
คนไทย คำไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
15:00 ข่าว 15:05 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  15:05 น.
ร่วมแรง ร่วมใจ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
16:00 ข่าว 16:05 น.
คุยข่าวเล่าเรื่อง
ใต้ร่มพระบารมี ห้อวยฮ่องไคร้ (จ.)
รู้ทันป้องกันโรคกับ สคร.10 (อ.,ศ.)
เปิดโลกวิทย์ สวทช.ภาคเหนือ (พ.4)
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่ (พ.1-3)
รายการพิเศษ มก.เชียงใหม่ (พฤ.)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
17:00 ข่าว 17:05 น.
ลูกทุ่งเกษตรปลอดสารพิษ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  17:55 น.
คนไทย คำไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
18:00 18:05 น.

เปิดโลกสื่อสาร
โดย ทวีศักดิ์ ตุ้ยเต็มวงศ์

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:00 น.
ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:30 น.
ตอบปัญหาการเกษตร
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
ข่าวภูมิภาค
โดย นิวัติ มังตา ม.ก.เชียงใหม่
รายการพิเศษ
ม.ก. ขอนแก่น
ใต้สันติสุข
ม.ก. สงขลา
  19:55 น.
คนไทย คำไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  20:00 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  20:30 น.
ราตรีเกษตร
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
เกษตรพัฒนา
โดย อ.สุนันท์ ละอองศรี
เพลงหวานวันวาน
ม.ก.ขอนแก่น
คืนนี้ที่ ม.ก.
มก.สงขลา
21:00 ข่าว 21:05 น.
(รับสัญญาณ FM.105 MHz.)
(รับสัญญาณ FM 105 MHz.)
(รับสัญญาณ FM 105 MHz.)
(รับสัญญาณ FM 105 MHz.)
  24:00 น.
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี

* เวลาว่าง

เวลาออกอากาศ
เสาร์
มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
  05:00 น. เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  05:30 น. วัดที่ใจ
ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
06:00 ข่าว 06:05 น. จักรวาลการเกษตร
โดย อ.นวลศรี โชตินันท์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  06:30 น. สายธารธรรม 
ธรรมานุสติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
รับตะวัน
  07:00 น. เรื่องเล่ายามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:30 น. เพื่อนเกษตรกรเล่าขาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00  
เคารพธงชาติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00 ข่าว 08:05 น. ครอบครัวแข็งแรง
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:56 น. เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
09:00 ข่าว 09:05 น. สาวิกา
โดย แม่ชีศันสนีย์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
10:00 ข่าว 10:05 น. ท่องไทยทั่วทิศ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
11:00 ข่าว 11:05 น. เดอะไซเคิลออนแอร์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
12:00 ข่าว 12:05 น. กฎหมายชาวบ้าน
คุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับคุณสมาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:30 น. คุยฝรั่งฟังสนุก*
โดย คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
ม.นาลันทาแห่งประเทศไทย
นานาสาระ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
เพื่อเกษตรกรชาวใต้
คณะทรัพย์ฯ มอ.
13:00 ข่าว 13:05 น. เกษตรวาไรตี้
โดย ภ.ส่งเสริมฯ
อยู่ดีมีสุข ช่วง 1
(รับสัญญาณดาวเทียม)
สบายๆ สไตล์ ม.ก.
  13:30 น. วิถีธรรมชาติเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย สุจิณณา กรรณสูต
อยู่ดีมีสุข ช่วง 1
(รับสัญญาณดาวเทียม)
เพื่อเกษตรกรชาวใต้
14:00 ข่าว 14:05 น. โอมเพี้ยง...ทุกข์หาย เพลินใจวัยรุ่น
โดย พิมพ์พรรณ หาญตนสิริสกุล
คลีนิคลำไย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  14:30 น. ยิ้มแย้มแก้มใส
โดย พรพรรณ ชัยนาม
คลีนิคลำไย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
15:00 ข่าว 15:05 น. มุมเศรษฐกิจ
โดย กลุ่มดินสอ
 
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
16:00 ข่าว 16:05 น. วิปัสนา พาสุข  
อยู่ดีมีสุข ช่วง 2
พูดจาภาษาอ้อย
รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา*
  16:30 น. วิปัสนา พาสุข  
อยู่ดีมีสุข ช่วง 2
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น
รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา*
17:00 ข่าว 17:05 น. สุขภาพกับเสียงเพลง
 
เกษตรอินทรี ชีวีเป็นสุข
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น
รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา*
  17:30 น. สุขภาพกับเสียงเพลง
 
เกษตรอินทรี ชีวีเป็นสุข
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น
ปักษ์ใต้บ้านเรา
18:00 ข่าว 18:05 น. เกษตรต่างเมือง
มก.สร้างจิตสำนึกเกษตรกรไทย
ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  18:20 น. ฟังไว้ได้ประโยชน์
โดย สภาข้าราชการ มก.
มก.สร้างจิตสำนึกเกษตรกรไทย
ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  18:35น. จากแฟ้มงานวิจัย มก.
โดย สถาบันวิจัย มก.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:00 น. ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:30 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล
โดย อ.เกษม สุขสถาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
ใต้สันติสุข
  20:00 น. ข่าวในพระราชสำนัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  20:30 น. เกษตรน่ารู้
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
21:00 ข่าว 21:05 น. ร่มธรรม ร่มอาราม
โดย วัดมหาพฤฒาราม
เพลงเพื่อคุณ
โดย มก.เชียงใหม่
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น *
พระจันทร์ยิ้ม *
  22:00 น. ETO จักรยานเพื่อสุขภาพ  
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  24:00 น. *ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
* เวลาว่าง
เวลาออกอากาศ
อาทิตย์
มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
  05:00 น. พอเพียงเพื่อเพียงพอกับ ม.ก.ยามเช้า
โดย ดารณี วิภาตะภูติ

ร้อยแปดปันเก้า เรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
06:00 ข่าว 06:05 น. ศาสตร์และศิลป์ แห่งที่อยู่อาศัย
โดย อ.สราวุธ วรรณนรันทร์
ปู่สอนหลาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
รับตะวัน*
  06:30 น. ศาสตร์และศิลป์ แห่งที่อยู่อาศัย
โดย อ.สราวุธ วรรณนรันทร์ ์
วิทยาลัยเพื่อชนบท
(รับสัญญาณดาวเทียม)
รับตะวัน*
  07:00 น. เรื่องเล่ายามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:30 น. สารพันทันเหตุการณ์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:56 น. เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00  
เคารพธงชาติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:05 น. ครอบครัวแข็งแรง
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
09:00 ข่าว 09:05 น. สาวิกา
โดย แม่ชีศันสนีย์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
10:00 ข่าว 10:05 น. วิสัยธรรมปริทัศน์
โดย สมเดช มัสแหละ
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
11:00 ข่าว 11:05 น. วิสัยธรรมปริทัศน์
โดย สมเดช มัสแหละ
โลกสีเขียว
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
12:00 ข่าว 12:05 น. อาทิตย์สาระพัน
สำนักโพธยาลัยมหาวิทยาลัยพลเมืองไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:30 น. อาทิตย์สาระพัน
บทความการเกษตรทางอากาศ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
13:00 ข่าว 13:05 น. สมาคมศิษย์เก่า มก.
โดย ถวิล สุวรรณมณี
สมาคมศิษย์เก่า มก.(แม่โจ้)
โดย อ.สุนันท์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  13:30 น. สุขภาพจิตดีที่ ม.ก.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
14:00 ข่าว 14:05 น. ครุสัมพันธ์
(สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย)
ม.ก. พบประชาชน
(แม่โจ้สัมพันธ์)
เพลงดังในอดีต*
โดย ทรงยศ จันทรดี
(รับสัญญาณดาวเทียม)
15:00 ข่าว 15:05 น. ครุสัมพันธ์
(สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย)
คลินิคลำไย
ผู้ว่าฯ พบประชาชน *
(รับสัญญาณดาวเทียม)
16:00 ข่าว 16:05 น. ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ
คลินิคลำไย
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น
รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา
17:00 ข่าว 17:05 น. ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ
คลินิคลำไย
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น
ข่าวท้องถิ่น
  17:30 น. ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น
เพลินเพลงยามเย็น
18:00 ข่าว 18:05 น. ด้วยรัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:00 น. ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:30 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล
โดย อ.เกษม สุขสถาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
ใต้สันติสุข
โดย ม.ก. สงขลา
  20:00 น. ข่าวในพระราชสำนัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  20:30 น. เพื่อนเกษตรกร
ปัจจัยสี่
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
21:00 ข่าว 21:05 น. ปทุมธรรมนำชีวิต
เพลงเพื่อคุณ
โดย มก.เชียงใหม่
รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น *
พระจันทร์ยิ้ม *
โดย วัชรีย์
  22:00 น. ทันโลกเกษตร
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  22:30 น. สุขภาพจิตดีที่ ม.ก.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  23:00 น. เพื่อนยามดึก*
โดย ชาย นิรนาม
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  24:00 น. *ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
* เวลาว่าง

หากท่านต้องการรายละเอียด โปรด mail ได้ที่ eatkts@ku.ac.th
570925 (width 165)